torsdag 26 april 2018

Big Tasty

En stor hamburgerkedja hade förut en hamburgare på menyn som hette Big Tasty. Efter ett visst uppehåll gjorde kedjan reklam för Big Tasty och skrev att den skulle tillhöra den ordinarie menyn för all framtid. Senare togs den ändå bort igen. Nuvarande det länge sedan det gick att köpa Big Tasty. Det är nästan så att jag vill bojkotta hela hamburgerkedjan till dess Big Tasty eventuellt kommer tillbaka. Det var en väldigt god hamburgare.

Rekord

I dag är Sveriges regerande kung, Carl XVI Gustaf, den kung som har suttit längst tid på Sveriges tron. Det är imponerande.

Länge leve konungen!

Trots lagrådets kritik

Centerns riksdagsgrupp har beslutat sig för att stödja ett förslag från regeringen om att ge särskilda uppehållstillstånd till vissa unga vuxna från Afghanistan, som tidigare har fått avslag på asylansökningar men som vill studera i Sverige med bistånd från Sverige. Regeringen för också stöd från Vänsterpartiet och får därmed majoritet i riksdagen.

Centern agerar av övertygelse på något slags ideologiskt plan. Socialdemokraterna agerar också av övertygelse, på tvärs mot sin vanliga migrationspolitik, men helt i enlighet med den överordnade principen om att stärka partiets makt. Socialdemokraterna lyckas nämligen söndra borgerligheten och därmed härska, samt ge sina stödpartier Miljöpartiet och Vänsterpartiet en fråga där de vinner.

Problemet är den massiva kritiken mot lagförslaget, från lagrådet och andra remissinstanser. Behjärtansvärda syften är fina, men rättssäkerhet och konstitutionalitet är viktigare. Denna omfattande kritik borde ha lett regeringen och Centern till att vilja avslå eller återremittera förslaget, inte stödja det.

måndag 16 april 2018

Möten

Vår partiförening hade talarkväll med f.d. statsrådet Sven Otto Littorin i dag. Han berättade mycket medryckande och bra om sin nyutkomna bok Möten, som handlar om möten med intressanta personer han har haft under sitt liv inom politiken. Det var en lyckad kväll. Boken verkar vara riktigt bra.

söndag 15 april 2018

Stämma

Den här lördagen hade Moderaterna i Örebro län arbetsstämma. Det var några propositioner och en hel del motioner som behandlades. Det tråkiga var, att många ombud bara satt av tiden, lyssnade, men sade inget och yrkade inget.

Inom partiet är vi några som har centrala positioner som arbetar för att medlemmarna skall ha inflytande genom stämmor och annat. Jag arbetar för det som ordförande i länets största förening. Det är tråkigt att det är så få som tar chansen. Många säger att de vill vara ombud på stämmor, men gör sedan inget av sitt uppdrag som ombud, utan sitter bara av tiden. Jag hoppas bara att de inte själva är missbelåtna med den långtgående demokratin inom partiet som partistadgarna tillförsäkrar dem, som de har chans att utnyttja som ombud, men som de inte utnyttjar.

onsdag 11 april 2018

Kungen och Svenska Akademien

Hans Majestät Konungen har gjort ett officiellt uttalande om Svenska Akademien. Med anledning av den senaste tidens avhopp och konflikter, överväger kungen att se över stadgarna för Svenska Akademien.

Konstitutionellt ser jag inga hinder mot ett kungligt ingripande i den här situationen. Svenska Akademien faller rimligtvis inte in under regeringsformen. Det är ingen myndighet och räknas inte heller upp i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som ett sådant organ som i hela eller delar av verksamheten jämställs med myndigheter när det gäller offentlighet och sekretess.

Det fanns förr en stadga intagen i SFS om Svenska Akademiens verksamhet i samband med Nobelpriset i litteratur, men den upphävdes genom förordningen (1992:1437) om upphävande av stadgan (1900:63 s.25) med särskilda bestämmelser angående utdelning genom Svenska Akademien av pris från Nobelstiftelsen m.m. I övrigt känner jag inte till några bestämmelser i lag eller förordning som särskilt behandlar Svenska Akademien. Den nämns inte i språklagen (2009:600).

Politiskt tror jag att detta kan stärka förtroendet för kungen.

Jag är också övertygad om att hovet och regeringskansliet har haft underhandskontakter innan kungen gick ut med detta uttalande. Förmodligen har de på regeringskansliet ansett att de saknar rättslig möjlighet att ingripa, på grund av Svenska Akademiens självständiga ställning, och kommit fram till att om någon utomstående part kan ingripa, är det kungen.

onsdag 4 april 2018

Tänkvärt

I går var jag på begravning. En ordensbroder i Odd Fellows hade gått bort. Jag efterträdde honom i logens ämbete som kaplan förra vintern. Han var utbildad teolog och därför extra lämpad för att vara kaplan. Han skrev också en egen bön, där bland annat följande tänkvärda ord fanns med:

Hjälp mig att acceptera att den Gud som är stor nog för mina behov, inte är liten nog för mitt förstånd.

Vila i frid, Cay-Lennart Larsson (1952-2018).