onsdag 22 november 2017

Överpris

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i dag beslutades att köpa en centralt belägen fastighet till överpris. Kommunledningen vill att kommunens bolag Örebroporten skall äga fastigheten, för att den skall ingå i ett s.k. kulturkvarter.

Det är ingen dålig fastighet med byggnad som köps. Problemet är det höga priset. För att övertyga säljaren, lade Örebroportens förhandlare på fjorton miljoner kronor på priset. Det motsvarar de 25 % i påslag gentemot marknadsvärdet som görs vid en expropriation.

Moderaterna var emot affären, framför allt för att vi inte var beredda att låta kommunens bolag betala ett sådant överpris. Påslaget på det beräknade marknadspriset gör det till en dålig affär. De styrande partierna fick igenom affären ändå, efter en lång debatt. Sådan är demokratin, vill de som styr göra dåliga affärer, får de det.

lördag 18 november 2017

Förbjudet ljus

Det är mörkt tidigt på kvällarna så här års. Härom dagen, när jag cyklade från arbetet, fick jag se ett rött cykellyse, men det närmade sig mig snabbt. Ett par sekunder senare blev cyklisten tydligt synlig i skenet av en gatlykta. Det cisade sig vara en cyklist som cyklade åt motsatt håll som jag, men som hade ett rött cykellyse fram på cykeln. Detta är trafikfarligt och därför förbjudet. Jag skulle säga att det är värre än att inte ha något lyse alls fram på cykeln. Tyvärr är jag ganska van vid att se cyklar utan lyse, så det är jag inte oförberedd på, men jag var oförberedd på att möta en cykel som enligt sitt lyse rullade i samma riktning som jag, fast den rullade i motsatt riktning. Det var inte särskilt trevligt.

Reformationens okontrollerade skeende

Martin Luther publicerade från början inte sina 95 teser för alla och envar att läsa. Det var andra som översatte dem från latin till tyska och med tryckpressars hjälp spred dem till folk. Själv ville Martin Luther ha en lärd diskussion om teserna först. Var det alltså en sådan sak som i dag vore upphovsrättsbrott som fick reformationens boll i okontrollerbar rullning?

torsdag 9 november 2017

Inga vårdköer med konkurrens

I dag lät vi veterinär besikta den senaste valpkullen vi ar fött upp. Valpbesiktning måste ske inom en vecka före leverans och valparna levereras på lördag.

Först ringde jag det djursjukhus här i Örebro dit vi oftast går, för att boka en tid. De hade dock inga lediga tider den här veckan. Då ringde jag ett annat djursjukhus, ungefär lika nära, där vi också har varit förut. De hade tid, så då bokade jag tid hos dem.

Inom människosjukvården finns det oftast bara ett sjukhus att tillgå för viss vård. Den som då inte får tid för vård där, får ställa sig på kö. Med konkurrens kan man slippa köerna. Djursjukvården har sådan konkurrens. I vissa avseenden borde människosjukvården kunna ta efter djursjukvården.

onsdag 8 november 2017

Väntan

I kväll körde jag bil mitt i rusningstid i Örebro. Jag fick stå länge och vänta i en kö vid väjningsplikt, för att bilar framför mig inte tog de chanser som fanns, när det var öppningar i den tämligen täta trafiken. Många körkortshavare är för försiktiga, tyvärr. Det går ut över medtrafikanter, inte genom olyckor, men genom tidsutdräkt och mer tomgångskörning än nödvändigt. Det är svårt att se hur väntan som denna kan bli kortare, det är ju inte direkt trafikfarligt att folk är för försiktiga i trafiken.

tisdag 31 oktober 2017

Förslag till nya regler för gränspassager

Regeringen lägger en proposition (prop. 2017/18:35) om anpassning av Sveriges nationella regler för gränspassager till EU:s regler om gränserna till Schengenområdet, Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer.


En av de föreslagna reglerna skulle innebära att en utlänning vid kontroll i samband med in- och utresa skulle vara skyldig att låta fotografera sig och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet. Detta krav finns redan på svenska medborgare.


Det är märkligt att ett sådant här krav hittills bara har funnits för svenska medborgare och inte för utlänningar. Reglerna om gränskontroll borde gälla lika för alla. Gränskontroller och identitetskontroller är viktiga för rättssamhället. Förslaget är bra, eftersom det innebär att reglerna blir lika för alla.

måndag 30 oktober 2017

Normaltid

I går, tidig morgon under söndagen, återgick Sverige och Europa till normaltid från sommartid. I dag var det därför dagsljus igen, nör jag gick på morgonpromenad med hundarna. Jag har aldrig förstått varför vi skall ha sommartid. Det föregivna skälet att folk är vakna unde fler av dygnets ljusa timmar, varför energi till belysning sparas, är löjligt. Folk får väl vara vakna n.r de själva vill?